Beyerdynamic Compatible

Type 5 (Single 3-Pin Mini XLR)

  • Beyerdynamic: DT1770 / DT1990
  • AKG: K240

Type 7 (Single 4-Pin Mini XLR)

  • Beyerdynamic: DT177X GO

Type 8 (Dual 3.5mm)

  • Beyerdynamic: T1 2nd Generation / T5p 2nd Generation